59 reputation
1

Goblyn27

Despite my boyish good looks, I really am quite intelligent.